Text och foto

Texter med krångel i

14 december, 2008

Krångliga texter. Trots, eller kanske just för, att jag arbetar med text hela dagarna, blir jag irriterad på tillkrånglade texter. Vissa texter måste vara mycket exakta och specifika. Då blir språket svårgenomträngligt för de som inte är kunniga i ämnet. Så är det, och måste vara med. Men många texter är helt i onödan sega att ta sig igenom. Det är en svår och skön konst att kunna leva sig in i sin läsares värld av intresse och begriplighet. Det kan vara svårt att se bortom sin egen kunskap, och förstå vad läsarna kan förstå.  Hur mycket, och vad vill och behöver de veta. Bäst är nog att låta några av sina tilltänkta läsare ge synpunkter.

Det finns läsbarhetstest (LIX-test, läsbarhetsindex) som ger en fingervisning om hur lättläst en text är. Jag har testat det på lite olika typer av texter, och tycker att det brukar stämma väl med mitt intryck av texten. Det mäter antal långa ord i procent och hur långa meningarna är. Man kan räkna själv om man har tråkigt. Annars finns det nätvarianter… På till exempel lix.se kan du testa ett urklipp, en hel hemsida eller ett dokument. Testa gärna denna text, eller varför inte hela hemsidan.

Kanske också av intresse för dig

Inga kommentarer

Lämna ett svar