Text och foto

Texter i tiden

24 november, 2008

Att marknadsföra sig själv. När jag intervjuar någon för att skriva om dem eller deras företag blir jag ofta fylld av energi och värme. Det är väldigt intressant när någon berättar om sig själv, sitt företag och sina visioner och drömmar. Jag vill berätta för andra om hur spännande det är. Då kommer texten nästan av sig själv. Svårare är det att skriva texter för att marknadsföra sig själv, tycker många. Jag är en av dem.

Jag fick en bok av en god vän; ”God ton i sällskapslivet” från 1930. Och nej, jag tror inte det var en fin pik om mina sociala färdigheter….Utan att hon vet att jag tycker det är roligt att läsa gamla texter.

Det är på något sätt trösterikt och skönt att språket lever. Det växer och ändras hela tiden, så det går helt enkelt inte att tröttna på.

Allmänna föreskrifter för umgänget med människor
Det är av största betydelse för en människas fortkoms här i världen att hon förstår att själv göra sig gällande, ty i allmänhet ger den satsen sin giltighet, att var och en gäller endast så mycket, som han själv förmår att låta uppskatta sig till. Man bör därför ej försumma att framhålla sina fördelaktiga sidor, då tillfälle därtill erbjudes, men man bör ej göra detta på ett grovt och i ögonen fallande sätt, vilket mera skadar än gagnar. Man låter endast människorna förmoda att något mera döljer sig hos en, än vad som synes vid första anblicken./…/

(Ur boken ”God ton i sällskapslivet” av Erland Folke, som utgavs 1930 Världslitteraturens förlag, Malmö).

Men visst är innehållet giltigt och aktuellt även nu. Den sköna konsten att marknadsföra sig själv. Lättare sagt än gjort. Hitta balans mellan ödmjuk och världsbäst, veta vad andra uppskattar, och vad man har att erbjuda, och kunna berätta det på ett bra sätt. Hm, jag läser vidare i klokboken, få se om det finns några smarta tips…

Kanske också av intresse för dig

Inga kommentarer

Lämna ett svar